Aktualności

Kim są Kulturotwórcy?

To jeden z niewielu „raportów”, które polecamy przeczytaniu.
Ten jest bowiem wyjątkowy. Opowiada o nas i o Was – Kulturotwórcach:

Bohaterami badania nie są twórcy strategii z ministerstw, czy jednostek samorządu terytorialnego, lecz zaangażowani pracownicy różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Kulturotwórcy to organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego w miastach– współpracownicy prywatnych i publicznych instytucji kultury. Przyglądamy się zarządzaniu kulturą z ich perspektywy, przede wszystkim jednak przyglądamy się im samym: ich motywacjom i problemom, ale też oddolnym innowacjom i działaniom, które być może warto propagować. Zastanawiamy się nad tym, kim są i dlaczego zajmują się kulturą, a nie czymś innym. Zakładamy, że problemy i napięcia, które są ich udziałem, są też w pewnej mierze problemami polskiej kultury.

Raport do przeczytania/ ściągnięcia znajdziecie tutaj – na stronie NGOteki Cetrum Cyfrowego.