Aktualności

MIK poleca: Seminarium o prawnych aspektach digitalizacji muzealiów

Kiedy: 2 grudnia 2014 r.
Gdzie: Warszawa, Nova Skills

Digitalizacja stanowi istotne i aktualne zagadnienie, z którym w codziennej praktyce spotykają się współczesne muzea. Kwestie prawne dotyczące m.in.: udostępniania wizerunku muzealiów, ochrony praw autorskich oraz procesu digitalizacji, zostaną omówione podczas seminarium, które odbędzie się w Warszawie 2 grudnia 2014 r. Małopolski Instytut Kultury objął to wydarzenie swoim patronatem.

Zapisy na seminarium odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie Organizatora. Zgłoszenia przesłane do 21 listopada br. objęte są rabatem.

Organizatorem seminarium jest Nova Skills Sp. z o.o. – www.nskills.pl