Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 2014 we Wrocławiu!

 

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” zakwalifikował się do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Zgłoszony przez nas projekt jest jednym z dwudziestu, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej giełdzie. Projekt będzie prezentowany 8 grudnia 2014 r. we wrocławskim teatrze Capitol.

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” był realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego, w terminie od 8 czerwca 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Głównym celem projektu było pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkolnej. Do pozostałych celów należała popularyzacja wiedzy ekonomicznej, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

W ramach projektu zrealizowano cztery główne zadania:

–          opracowano i wydrukowano 300 egzemplarzy drugiego wydania gry oraz 800 egzemplarzy druku metodycznego pt. „Chłopska Szkoła Biznesu. Inspiracje dla nauczycieli”;

–          przeprowadzono 10 szkoleń dla nauczycieli, doradców metodycznych i innych osób zainteresowanych grą, m.in. w województwach małopolskim, podkarpackim, mazowieckim i świętokrzyskim, oraz 3 międzyszkolne turnieje CSB;

–          przekazano 87 egzemplarzy gry do 85 instytucji partnerskich z całej Polski chcących zrealizować własne inicjatywy edukacyjne z wykorzystaniem gry. W wyniku realizacji tych inicjatyw w CSB zagrało łącznie 10 944 graczy.

Projekt zakończył się ogromnym sukcesem, który przerósł oczekiwania realizatorów. W rozgrywkach CSB w ramach wszystkich działań projektu wzięło udział łącznie prawie 16 000 osób! Jednocześnie w czasie trwania projektu przeprowadzono ciekawe badania socjologiczne CSB z użyciem ankiet. Wyniki tych badań oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w sprawozdaniu ewaluacyjnym projektu.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w Giełdzie Projektów!