Aktualności

Warsztaty: Projektowanie turystycznych tras miejskich

Kiedy: 11 grudnia 2014 r., godz. 10.00–16.00

Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

 

W Małopolsce istnieje wiele tras tematycznych (szlaków turystyczno-kulturowych i turystycznych tras miejskich), które prezentują różne aspekty dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego). Od kilku lat region przeżywa prawdziwy „boom” szlakowy. W województwie, gminach czy miejscowościach nieustannie tworzone są nowe trasy. Obecnie przez Małopolskę przebiega blisko 100 szlaków turystyczno-kulturowych, zróżnicowanych tematycznie, o różnym stopniu rozwoju, animacji i organizacji oraz różnym zasięgu (lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim).

Turystyczna trasa miejska jest tematyczną ofertą turystyczną, pozwalającą na przedstawienie dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) za pomocą wybranych obiektów  związanych ze ściśle określonym zagadnieniem.

Podczas tego warsztatu dowiemy się:

• jakie są niezbędne zasoby, by stworzyć trasę tematyczną,

• jak tematyka szlaku determinuje jego ofertę i grupy docelowe (odbiorców),

• jak powinna wyglądać struktura organizacyjna szlaku (koordynator, dobór obiektów),

• jak stworzyć ofertę szlaku i jak o niej informować.

 

Zapraszamy zespoły (od 2 do 4 osób). Wskazane, aby były to osoby, które wspólnie zamierzają opracować projekt turystycznej trasy miejskiej. Minimalna liczba zespołów na warsztatach: 3, maksymalna: 5.

 

Warsztaty prowadzi:

Karolina Fidyk, Małopolski Instytut Kultury – koordynatorka serwisu Szlaki Małopolski – platformy informacyjno-promocyjnej poświęconej turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych. Prowadziła konsultacje dla szlaku Małopolska Romańska, Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz współtworzyła strategie rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej oraz Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

 

CENA:
Koszt udziału w szkoleniu to, niezależnie od liczby osób w zespole (od 2 do 4), 300 PLN. Płatność na podstawie otrzymanej podczas warsztatów faktury.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do  8 grudnia 2014 r., na adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl ([at]=@).