Aktualności

Badanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców. Warsztaty planowania prostych i angażujących mieszkańców badań społecznych

Kiedy: 2 września 2014 r., godz. 10.00-16.00
Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

Znajomość potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców niezbędna jest aby tworzyć strategie rozwoju, dostosowywać ofertę do zmieniających się gustów odbiorców oraz by pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Często grantodawca życzy sobie przedstawienia diagnozy społecznej. Przemyślane i dobrze zaplanowane badanie w działaniu, przeprowadzone przez pracowników lub partnerów domu kultury czy biblioteki jest dobrym punktem wyjścia dla takiej diagnozy.


Podczas tego warsztatu:

  • zaprezentujemy metody i narzędzia prostych badań społecznych,
  • pokażemy przykłady badań w działaniu przeprowadzonych przez lokalne instytucje kultury,
  • pomożemy każdemu z uczestników wypracować przydatny w konkretnym projekcie scenariusz badań.

Zapraszamy grupy (od 2 do 4 osób). Wskazane, aby były to osoby, które wspólnie zamierzają przygotować plan badania lokalnych potrzeb.
Minimalna liczba grup na warsztatach: 4, maksymalna: 6.

Warsztaty prowadzi:
Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna. Doświadczenie badacza w działaniu zawdzięcza wieloletniej pracy w programie Dom Kultury Plus oraz Programie Rozwoju Bibliotek.

CENA:
Koszt udziału w szkoleniu to, niezależnie od liczby osób w zespole (od 2 do 4), 300 PLN. Płatność na podstawie otrzymanej podczas warsztatów faktury.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 28 sierpnia 2014 r., na adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl.

[gview file=”http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/1145_formularz-zgloszeniowy1.doc”]