Aktualności

Gry miejskie w Krakowie

Turystyka Kulturowa logotyp 223x108Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Witolda Warcholika pt.Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej zamieszczonym w najnowszym numerze czasopisma intrernetowego Turystyka kulturowa.

W opracowaniu zdefiniowano pojęcie gry miejskiej, przeprowadzono wstępną typologię tej formy zabawy, a na przykładzie Krakowa przedstawiono kontekst innowacyjności tej formy zwiedzania przestrzeni miejskiej. Dodatkowo, na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego, podjęto próbę oceny popularności gier miejskich jako produktów turystycznych.
Gry miejskie i inne formy zabaw terenowych to innowacyjne pomysły na prezentację, udostępnienie oraz interpretację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Gry miejskie stają się istotną alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania przestrzeni miejskiej z przewodnikiem. Uzasadnienia takiego wyboru turysty można upatrywać w interesującym sposobie zwiedzania miasta, aspektach zabawy i aktywności fizycznej, lepszym zapamiętaniu informacji, uniezależnieniu się od preferencji przewodnika czy też pilota, własnej aktywności oraz poruszaniu się nie tylko utartymi przez turystów ścieżkami. Dobrze przygotowana gra miejska wpisuje się w trend turystyki bazujący na zabawie, emocjach, edukacji i zaangażowaniu turysty (4×e = entertainment, emotion, education, engage). Gracz staje się czynnym uczestnikiem wyreżyserowanej przez organizatorów przygody, rozwiązuje jednak zadania na bazie swoich pomysłów, według własnych wariantów tras.

(Źródło: turystykakulturowa.org)