Aktualności

Nie zgadujemy. Badamy.

Przed przystąpieniem do programowania kursu szkoleniowego postanowiliśmy rozpoznać czy instytucje kultury chcą / są gotowe na współpracę z innowatorami. W tym celu zrealizowaliśmy sondaż wśród wybranych kilkunastu instytucji kultury, którego efekty zostały omówione na wspólnym spotkaniu badaczy i zespołu projektu, jak również poprosiliśmy badacza Michała Danielewicza z Centrum Cyfrowego Projekt Polska o przeprowadzenie kilku wywiadów z menadżerami i koordynatorami projektów w sektorze kultury i przygotowanie raportu na temat współpracy ze stażystami oraz poszukiwanych kompetencji u nowych pracowników i współpracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ewaluacją ex ante.