Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu zakwalifikowana do konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014

W dniu 8 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Kwalifikacyjnego krajowej fazy Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2014 r.”  Zespół wybrał 2 projekty, które zostały nominowane do finałowej, europejskiej fazy konkursu.

Wśród szczęśliwców znalazła się Chłopska Szkoła Biznesu (CSB), która startowała w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” ( do konkursu zgłoszono działania edukacyjne realizowane w latach 2008–2013).

Nagroda w kategorii Promowanie ducha przedsiębiorczości przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.


Inicjatorem konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości jest Komisja Europejska, która „…wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców”.