Aktualności

III finał Międzyszkolnego Turnieju Ekonomii Społecznej w Krakowie

22 maja 2014 roku odbędzie się w Krakowie finał III Międzyszkolnego Turnieju z wykorzystaniem specjalnego dodatku do gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (CSB). Wydarzenie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury. Swój udział w tegorocznej edycji turnieju zapowiedzieli przedstawiciele 23 małopolskich szkół.

Dodatek do CSB pt. „Chłopska Ekonomia Społeczna” może służyć wprowadzaniu uczestników do zagadnień z zakresu ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Małopolski Instytut Kultury opracował dodatek w 2012 roku i korzystał z niego podczas zajęć prowadzonych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS). Celem spotkań z młodzieżą było zwrócenie uwagi na społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz krótkie wprowadzenie do problematyki ekonomii społecznej. W 2012 i 2013 roku zajęcia zostały przeprowadzone w 37 małopolskich szkołach, odbyły się 2 finały międzyszkolnych turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu w Krakowie.

Relacje z poprzednich edycji turniejów:

·         Edukacja na rzecz ekonomii społecznej – druga edycja (2013)

·         „Chłopska Szkoła Biznesu” – finał turnieju ekonomii społecznej (2012)