Aktualności

Festiwal Poezji Miganej w Krakowie

28 czerwca w Krakowie, w Klubie Rotunda, Fundacja Między Uszami organizuje Festiwal Poezji Miganej. Będzie to spektakularne wydarzenie promujące Kulturę Głuchych.

W ramach Festiwalu zaprezentowana zostanie różnorodna twórczość artystów głuchych – poezja migana, teatr, pantomima, performance, fotografia, malarstwo.W czasie Festiwalu odbędzie się konkurs poezji miganej, będą także inne występy artystyczne, prezentacje i wykłady na temat Kultury Głuchych, warsztaty języka migowego. Cały festiwal będzie mieć zapewnioną obsługę tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Motyl nad Krakowem
Symbolem Kultury Głuchych jest motyl. Dlaczego? Motyle nie posiadają zmysłu słuchu, są głuche, a jednocześnie są delikatne, piękne i fascynujące. Głusi często są postrzegani przez pryzmat niepełnosprawności. Niewiele osób wie, że osoby niesłyszące stanowią mniejszość językową i kulturową, wtedy też pisze się o takich osobach Głuchy/Głucha -z dużej litery. Festiwal pomoże spojrzeć na Głuchych z perspektywy ich wrażliwości, kultury i sztuki, którą się zajmują. Festiwal stawia sobie za cel otwarcie drzwi do świata Kultury Głuchych wszystkim, którzy słabo ją znają lub nic jeszcze o niej nie wiedzą.

Wstęp na Festiwal będzie bezpłatny.

Więcej informacji na stronie

Szczegółowy regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe

https://www.youtube.com/watch?v=8vRanYCR_GU