Aktualności

Warsztaty planowania pracy z osobami realizującymi swoje pasje przy wsparciu instytucji kultury.

Kiedy: 15 kwietnia 2014 r., godz. 10.00–16.00

Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

Wokół instytucji kultury żyją ludzie: mobilni, twórczy, mający nieograniczony dostęp do informacji. To osoby pragnące spotykać się i rozwijać się w grupach o podobnych zainteresowaniach. Amatorskie zespoły artystyczne, grupy rękodzielnicze, dyskusyjne kluby książki, pasjonaci historii lokalnej, kluby mam z małymi dziećmi… Nieskończona liczba możliwości. Dla instytucji kultury grupy te nie muszą być jedynie pozycjami w budżecie (zespoły folklorystyczne) lub korzystającymi z użyczonego miejsca pod dachem (pszczelarze, brydżyści, koła gospodyń). Mogą one stanowić ważny zasób instytucji i tworzyć jej markę. Pod warunkiem, że – jako animatorzy – zbudujemy z nimi długotrwałą, pożyteczną dla obu stron i twórczą relację.

Podczas tego warsztatu:

  • powiemy, jak inicjować i wspierać działania grup edukacyjnych i twórczych (dorosłych i starszej młodzieży) w instytucji kultury,
  • pomożemy dokonać identyfikacji potencjalnych grup ze środowisk reprezentowanych przez uczestniczące w szkoleniu instytucje i organizacje,
  • pomożemy napisać scenariusz pracy z wybranymi grupami.

 

Zapraszamy zespoły (od 2 do 4 osób). Wskazane, aby były to osoby, które wspólnie zamierzają animować rozwój grup edukacyjnych/twórczych w jednej instytucji lub w jednej społeczności. Minimalna liczba zespołów na warsztatach: 3, maksymalna: 5.

Warsztaty prowadzi:
Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.

CENA:
Koszt udziału w szkoleniu to, niezależnie od liczby osób w zespole (od 2 do 4), 300 PLN. Płatność na podstawie otrzymanej podczas warsztatów faktury.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 11 kwietnia 2014 r., na adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl.