Aktualności

Nowy cykl i nowy model szkoleń dla kadr kultury

Rozpoczynamy cykl warsztatowy „Narzędziownik kulturalny”, adresowany do pracowników ośrodków kultury, bibliotek, lokalnych muzeów, placówek wychowawczych i edukacyjnych oraz członków stowarzyszeń kulturalnych i grup nieformalnych. Umiejętności zdobyte podczas tych spotkań przydadzą się w pracy animacyjnej oraz przy planowaniu oferty instytucji kultury.

Scenariusz każdego z warsztatów zaplanowany jest tak, że po części teoretycznej następuje praca w małej grupie (pod opieką moderatora) nad konkretnym praktycznym zadaniem. Grupa pracuje więc, na przykład, nad: planem działań, scenariuszem wydarzeń czy harmonogramem badań społecznych. Trzecią część każdego z warsztatów stanowi prezentacja i omówienie wypracowanego materiału. Informacja zwrotna od trenera i innych uczestników pozwoli każdej grupie dopracować swój pomysł.

Zapraszamy grupy (dwu-, trzy- lub czteroosobowe), które w swojej pracy będą korzystały z rezultatów wypracowanych w czasie szkoleń. Udział kilku osób z jednej instytucji/organizacji pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektów edukacyjnych.

W ramach cyklu planujemy następujące spotkania warsztatowe:

Luty: Mała wystawa – duża sprawa
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do przygotowania małej wystawy w bibliotece, domu kultury czy świetlicy. Będziemy pracować, korzystając z metody interpretacji dziedzictwa.

Marzec: Małe dziecko z rodzicami w instytucji kultury
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do skonstruowania scenariusza zajęć, w których z równym zaangażowaniem uczestniczą małe dzieci i ich opiekunowie.

Kwiecień: Grupy edukacyjne i twórcze pod dachem instytucji kultury
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do pracy (opartej na procesie grupowym) z dorosłymi mieszkańcami, którzy realizują własne pasje i cele rozwojowe przy wsparciu instytucji kultury.

Maj: Jak udostępniać swoje zasoby w internecie?
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do zgodnego z prawem wykorzystania narzędzi technologicznych, aby digitalizować i możliwie szeroko rozpowszechnić własne zasoby.

Czerwiec: Z punktu widzenia zespołu, odbiorców i interesariuszy
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji – zarówno konkretnych projektów, jak i szerszej oceny działania instytucji.

Wrzesień: Badanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do planowania i prowadzenia prostych badań społecznych oraz do angażowania mieszkańców w proces tworzenia oferty instytucji.

Listopad: Jeden obiekt – dużo wątków
Jak opracować ciekawe zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, bazując na lokalnym dziedzictwie kulturowym. Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do stworzenia scenariusza zajęć.

Grudzień: Tworzenie produktów turystycznych na bazie zasobów dziedzictwa kulturowego
Warsztaty dostarczą umiejętności potrzebnych do opracowania turystycznej trasy miejskiej opartej na dziedzictwie materialnym i niematerialnym.

Koszt udziału grupy (niezależnie od liczby uczestników, od 2 do 4) wynosi 300 PLN brutto.

O dokładnych datach każdego ze szkoleń będziemy informować na stronie MIK i za pośrednictwem newstlettera.