Aktualności

Sympozjum dla koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury

Kiedy: 27 lipca 2013 r., sobota, godz. 11.00-15.30
Gdzie: Kraków, Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25

Wszystkich pracowników instytucji i organizacji działających w sektorze kultury zapraszamy na sympozjum poświęcone współpracy z wolontariuszami. Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Opracowanie i wdrożenie programu szkoleń wolontariuszy z zakresu zarządzania kulturą na podstawie wymiany doświadczeń członków sieci Trans Europe Halles”, koordynowanego przez Teatr Łaźnia Nowa. Małopolski Instytut Kultury jest partnerem projektu.

Czy koordynator wolontariatu jest w ogóle instytucji potrzebny? Jak powinna wyglądać komunikacja na linii instytucja-wolontariusz(e)? W jaki sposób motywować wolontariuszy? Jak zostać koordynatorem wolontariatu EVS? Na te i inne pytania odpowiadać będą specjaliści z Małopolskiego Instytutu Kultury, Teatru Łaźnia Nowa, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenia STRIM.

Sympozjum o wolontariacie

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Chęć udziału należy potwierdzić mailowo lub telefonicznie (tel.: 502 919 145, e-mail: mglazik[at]laznianowa.pl).

Projekt zakłada współpracę i wymianę doświadczeń między wybranymi instytucjami z Małopolski i Europy, na rzecz rozwoju zawodowego osób związanych z kulturą oraz profesjonalnego przygotowania wolontariuszy do pracy w centrach kultury.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.