Aktualności

„Skarby Małopolski” – katalog z nagrodzonymi pracami i projektami

Zapraszamy do obejrzenia katalogu z najlepszymi pracami plastycznymi i projektami edukacyjnymi nadesłanymi na konkurs „Skarby Małopolski”. Wystawę prac można oglądać do 30 czerwca w Galerii na Poddaszu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1).

To już dziesiąta edycja konkursu, w którym biorą udział uczniowie z gimnazjów i szkół średnich oraz nauczyciele i animatorzy kultury. W tym roku tematem przewodnim była gra. Na konkurs nadesłano łącznie 46 prac, w tym 32 gry.
Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury. W „Skarbach Małopolski” wykorzystywana jest metoda projektu. Konkurs wpisuje się w główne założenia Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, którymi są zainteresowanie zabytkami i historią regionu oraz budowanie osobistej relacji z lokalnym dziedzictwem.