Aktualności

Nowy projekt Dynamiki Ekspozycji: lokalne muzeum w globalnym swiecie

29 kwietnia w Małopolskim Instytucie Kultury odbędzie się spotkanie otwierające nowy projekt Dynamiki Ekspozycji, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Lokalne muzeum w globalnym świecie” to projekt badawczy, którego celem jest stworzenie, przetestowanie i wdrożenie metody pozwalającej lokalnym muzeom wykorzystywać zasoby dziedzictwa kulturowego do poruszania zagadnień globalnych, aktualnych dla współczesnych odbiorców.

Projekt będzie realizowany przy udziale pracowników trzech małopolskich muzeów: Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, zespołu Dynamiki Ekspozycji i zespołu firmy Locativo.

Przedstawiciele muzeów wystąpią w roli ekspertów w zakresie posiadanych zasobów dziedzictwa i swoich placówek: ich możliwości, potrzeb i publiczności.
Dynamika Ekspozycji zapewni wsparcie w postaci metod i technik twórczej interpretacji zbiorów. Locativo dostarczy narzędzi z zakresu marketingu miejsc, badania oczekiwań odbiorców i diagnozowania globalnych trendów w turystyce.

W ramach projektu odbędzie się cykl spotkań roboczych w MIK i w zaangażowanych muzeach. Ich rezultatem będzie stworzenie koncepcji różnorodnych projektów (mogą nimi być: scenariusze zajęć edukacyjnych, koncepcje wystawiennicze, rozwiązania promocyjne czy działania programowe muzeów). Ten szeroki zakres możliwych kierunków działań łączy wspólny cel: szukanie sposobów poruszania globalnych zagadnień w lokalnym kontekście.

Po zakończeniu projektu, m.in. na bazie zebranych w jego trakcie doświadczeń, powstanie podręcznik opisujący interpretacyjną metodę pracy z dziedzictwem kulturowym oraz działania podjęte w partnerskich muzeach projektu.

MKiDN