Aktualności

MIK poleca: konferencja „Kierujemy na sztukę!”

Kiedy: 26 kwietnia 2013 r.
Gdzie: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4

Zapraszamy na konferencję „Kierujemy na sztukę!”, której organizatorem jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Jeden z paneli, na którym zaprezentowane zostaną akcje społeczne i projekty edukacyjne z zakresu sztuki, poprowadzi Łucja Piekarska-Duraj z Małopolskiego Instytutu Kultury.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi ośrodkami kultury, promowanie dobrych praktyk edukacyjnych, wzrost świadomości społecznej odnośnie znaczenia edukacji artystycznej. Spotkają się na niej osoby prowadzące projekty na rzecz wzrostu zainteresowania sztuką oraz dotyczące współczesnej edukacji kulturalnej ukierunkowanej na sztukę.

Konferencja będzie składała się z trzech bloków tematycznych:
1. Sztuka edukacji – prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez artystów bądź w ścisłej współpracy z nimi;
2. Kultura dla wszystkich – poświęcona projektom edukacyjnym adresowanym do grup, które są zagrożone różnymi formami ekskluzji społecznej;
3. Ponad podziałem egalitarne-elitarne – dotyczący akcji społeczno-artystycznych i wydarzeń edukacyjnych, które skupiły wokół siebie duże grupy ludzi, niekoniecznie na co dzień pasjonujących się sztuką.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie organizatora.