Aktualności

MIK pomoże krakowskim rowerzystom

Rozwojowi infrastruktury rowerowej w Krakowie jest poświęcony projekt „Krakowski Dialog Cykliczny” realizowany przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów we współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Małopolskim Instytutem Kultury. MIK przeprowadzi konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców i urzędników.

Dostrzegając konieczność szukania nowych form współpracy na linii miasto-mieszkańcy, a także wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, nasze Stowarzyszenie chce zwiększenia udziału społecznego w procesie planowania infrastruktury przyjaznej dla niechronionych użytkowników ruchu, czyli rowerzystów, pieszych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych – mówi Jan Szpil, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.

Cel ma być osiągnięty poprzez badania ankietowe potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury, warsztaty dla aktywistów oraz wspomniane konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców i urzędników. Efektem konsultacji będzie pogłębienie wiedzy na temat wdrażania zrównoważonego transportu w mieście wśród mieszkańców Krakowa.

Projekt ma pozwolić na nowo zdefiniować kierunki współpracy pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami władz lokalnych.

Na projekt składać się będą:

Badanie ankietowe mieszkańców Krakowa pod kątem infrastruktury rowerowej,
w tym przyjaznych rozwiązań dla niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Forum Dzielnicowych Partycypatorów, czyli otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic planowane na 11 maja br. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów od infrastruktury rowerowej oraz ekspertów do spraw konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne. Odbędą się w drugiej połowie roku, w 5 rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Huty, Podgórza Wschód i Podgórza Zachód. Spotkania z mieszkańcami będą miały na celu dyskusję nad rozwiązaniami przestrzennymi oraz zapoznanie mieszkańców z wynikami badań sondażowych.

„Kontrakt 100 rozwiązań”. Wyniki konsultacji zostaną zawarte w formie kontraktu 100 rozwiązań. Dokument będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu.

Partnerzy:
rowery