Aktualności

„Chłopska Szkoła Biznesu” – warsztaty dla kadr akademickich

28 listopada 2012 roku w Krynicy-Zdroju odbyły się warsztaty z grą symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”, przeprowadzone na zaproszenie Małopolskiego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie, działającego od 2009 roku przy Politechnice Krakowskiej. Warsztaty towarzyszyły spotkaniu konsorcjum punktów kontaktowych Programów Badawczych Komisji Europejskiej oraz komórek ds. rozwoju działających przy uczelniach wyższych.

W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacyjne Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE. W Polsce działają 22 punkty informacyjne Europe Direct. Małopolski Punkt Informacyjny działa w ramach Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Warsztaty „Chłopskiej Szkoły Biznesu” nawiązywały do koncepcji edukacyjnej tzw. kluczowych kompetencji w edukacji przez całe życie ogłoszonej w 2006 roku w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Edukacja bazująca na kompetencjach nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, ale zakłada również konieczność rozwijania umiejętności i kształtowania postaw. Kompetencjami, nad którymi pracowaliśmy podczas warsztatów, były „inicjatywność i przedsiębiorczość”.