Aktualności

MIK poleca: konferencja „Muzeum w 3D – realne problemy wirtualizacji”

Kiedy: 13 grudnia 2012 r.
Gdzie: Centrum Promocji Informatyki, Warszawa

Zapraszamy do udziału w XIV edycji konferencji z cyklu „Nowoczesne muzea”, która odbędzie się 13 grudnia 2012 roku w Warszawie. Małopolski Instytut Kultury objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Pojęcie wirtualności pojawia się w starożytnych rozważaniach greckich filozofów. Wirtualne oznaczało niegdyś tyle co potencjalne. Na czym jednak kiedyś polegała owa „potencjalność” muzeum, na czym zaś polega współcześnie? Być może powinniśmy zapytać w jaki sposób „istnieją” muzealne obiekty? W jaki sposób tworzone są związki między przedmiotami (materialnymi i niematerialnym) w kolekcjach? Czym jest kolekcja jako byt wirtualny?
Jaki jest wpływ odbiorcy na status obiektu?

Tematy:
* Muzeum potencjalne. Ontologia muzealiów.
* Przyszłość muzeów – próba prognozy.
*Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych – raport z prac zespołu ekspertów przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).
* Multimedialna wystawa „Początki Państwa polskiego” – zastosowanie filmów w technice 3D.
* Wirtualne muzea kościelne. Nowe szanse i wyzwania związane z digitalizacją dziedzictwa kulturowego na przykładzie autorskiej koncepcji Wirtualnego muzeum Kościoła Św. Janów w Gdańsku.
* Realne wyzwania wirtualizacji: sposoby prezentacji, kontekst przedmiotów i miejsc, nowe technologie.
* Wirtualne muzea – realne problemy: tożsamościowe, technologiczne, prawne.

Szczegółowy programinformacje organizacyjne znajdują się na stronie organizatora.

ORGANIZATOR:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. s.k., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. (022) 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95,
e-mail:cpi[at]cpi.com.pl