Aktualności

III Małopolski Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu

Trwa nabór szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do III Małopolskiego Międzyszkolnego Turnieju o Puchar Drelicharza z Andrychowa. Szkoły, które przystąpią do turnieju po raz pierwszy, otrzymają bezpłatne przeszkolenie oraz jeden egzemplarz gry „Chłopska Szkoła Biznesu” do przeprowadzenia eliminacji we własnej szkole i wyłonienia zwycięzców. Uczniowie wyłonieni w eliminacjach wezmą udział w wielkim finale Turnieju, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku w godz. 9.00-14.00 w siedzibie współorganizatora finału, w Zespole Szkół nr 1 im. Prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie (ul. Starowiejska 22a). Zgłoszenia szkół przyjmuje p. Maria Skrzypiec, telefon 604 210 949. Prosimy o podanie imienia i nazwiska opiekuna.

Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Miłośników Andrychowa. W bieżącym roku turniej stał się modułem projektu edukacyjnego pt. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.