Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – relacja

17 października 2013 roku w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” do celów edukacyjnych.

Uczestnicy poznali podstawowe i zaawansowane zasady rozgrywki oraz możliwości jej modyfikacji i dostosowywania do bieżących celów edukacyjnych, np. wyjaśniania uczniom na podstawie doświadczeń wyniesionych z rozgrywki podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak podaż, popyt, przychód, koszt, czy zysk. Ponadto omówiona została możliwość wykorzystania studium przypadku (przedsiębiorczości chłopów pańszczyźnianych w XVIII-wiecznym ośrodku andrychowskim) do analizy i wyjaśniania współczesnych zjawisk gospodarczych. Na zakończenie każdy przedstawiciel szkoły otrzymał darmowy egzemplarz gry oraz publikację z inspiracjami metodycznymi. Spotkanie prowadził Sebastian Wacięga.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Edukacja ekonomiczna w wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest realizowany przez wydawcę gry – Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.