Aktualności

Akcja Kreatywność Kraków – podsumowanie

W piątek 28 września 2012 roku w Bunkrze Sztuki w Krakowie odbyła się konferencja „Akcja Kreatywność Kraków”. W czterech panelach dyskusyjnych wzięli udział decydenci i urzędnicy odpowiedzialni za obszar kultury, badacze, eksperci, szefowie firm sektora kreatywnego, dyrektorzy regionalnych agencji rozwoju, dyrektorzy instytucji kultury, miejscy aktywiści i animatorzy kultury – osoby z różnych dziedzin sektora kultury zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w rozwój przemysłów kultury (branż sektora kreatywnego). Dyskusja podczas tego spotkania pokazała, jak istotną sprawą będzie zainicjowanie wspólnej platformy rozmów łączącej środowiska „animujące kulturę i sztukę”, kreujące „usługi/produkty kreatywne”, zarządzające publicznym sektorem kultury. Dla wielu uczestników zaskoczeniem była rozpiętość tematyczna konferencji: od kwestii parków technologicznych do warsztatów ogrodniczych, od projektowania rzeczywistości wirtualnej do nowych przekładów Pereca. Od przemysłów kreatywnych do edukacji dla rozwoju kompetencji kulturowych, od miejskich polityk kultury do kwestii samozatrudnienia i ubezpieczeń społecznych dla artystów. Najistotniejszym celem konferencji było wskazanie, na podstawie zainicjowanej dyskusji, rekomendacji, jak w Małopolsce połączyć te wątki w spójne polityki kultury dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Partnerami w organizacji konferencji byli: Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.