Bez kategorii

TRANS-OPERA

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, po udanych próbach prezentacji spektakli i koncertów operowych oraz baletowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas Europejskich Dni Operowych w maju 2012 roku, postanowiło stworzyć projekt TRANS-OPERA, w ramach którego będzie można obejrzeć 8 spektakli operowych i baletowych transmitowanych na żywo oraz retransmitowanych z renomowanych teatrów i festiwali operowych w całej Europie (w okresie od października 2012 do maja 2013 roku).

Więcej informacji, w tym program spektakli, dostępny na stronie MCK SOKÓŁ.