Bez kategorii

Józef Gazda – malarstwo, Stanisław Cukier – rzeźba

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza 31 sierpnia 2012 roku (piątek), godz. 18.00
na wernisaż wystawy malarstwo Józefa Gazdy (sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego) oraz rzeźby Stanisława Cukra (sala im. prof. Włodzimierza Kunza)

Józef Gazda ur. w 1941 r. W roku 1959 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1959-1965 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki. […] Od ukończenia studiów bierze udział w licznych wystawach i konkursach plastycznych. Uczestniczy w aukcjach dzieł sztuki – między innymi: aukcjach Polskiego Malarstwa Współczesnego w Nowym Jorku organizowanych przez Wiesława Ochmana, aukcjach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta „Bliźniemu Swemu”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień — między innymi: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze […].

Stanisław Cukier ur. 1954 w Zakopanem. Jeden z czołowych, polskich rzeźbiarzy współczesnych. Absolwent zakopiańskiego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach prof. S. Słoniny, T. Łodziany, O. Hansena, P. Gawrona i Z. Demkowskiej. […] Autor i uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach muzeów: Narodowego w Krakowie i Wrocławiu, British Museum w Londynie, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Laureat wielu konkursów plastycznych […].