Aktualności

Trwają prace nad tworzeniem systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski

Rozpoczęła się praca nad tworzeniem systemu informatycznego „Wirtualnych Muzeów Małopolski”. W ubiegłym tygodniu odbył się cykl spotkań z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Instytutu Kultury zespołu Wirtualnych Muzeów Małopolski, Regionalnej Pracowni Digitalizacji i Dynamiki Ekspozycji odpowiedzialnych za wypracowanie koncepcji merytorycznej portalu oraz przedstawicieli firmy przygotowującej system.

Spotkanie było poświęcone wyborowi najlepszych technologii, które pozwolą na zbudowanie serwisu przyjaznego użytkownikom: intuicyjnego, przejrzystego, gwarantującego łatwy dostęp do treści merytorycznych, w tym modeli 3D i 2D. Rozmowy dotyczyły także rozwiązań interaktywnych, które zostaną zastosowane na różnych poziomach serwisu, a także realizacji ścieżek kompetencyjnych przygotowywanych przez Dynamikę Ekspozycji.

„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt polegający na utworzeniu portalu, którego celem będzie prezentacja, interpretacja i udostępnianie zdigitalizowanych muzealiów znajdujących się w kolekcjach 35 małopolskich muzeów. Projekt jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 35 muzeami z terenu Małopolski, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz Województwo Małopolskie.