Bez kategorii

Początki rosyjskiej emigracji: Moskwicini w Rzeczypospolitej XV–XVII wieku – wykład

W środę, 20 czerwca, o godz. 15.00 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na wykład w ramach cyklu wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa Początki rosyjskiej emigracji: Moskwicini w Rzeczypospolitej XV–XVII wieku. Wygłosi go dr hab. Konstantin Jerusalimskij – stypendysta VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury Thesaurus Poloniae.

Spróbuje on odpowiedzieć na pytanie jakie znaczenie miały dawniej określenia „Moskwicin”, „Moschus”, „Moskal”? Czy ta tożsamość ma coś wspólnego z późniejszymi „Moskalami” i „Rosjanami”? Czy istnieje związek między emigracją wczesnonowożytną i późnonowożytną? Jakie dziedzictwo pozostawili tamci Moskwicini po sobie?

Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie MCK.