Aktualności

Nowości Biblioteki Sztuki – czerwiec 2012

  1. Szkoła w Modlnicy ludzie i miejsca. Red. Agnieszka Janik i in. Modlnica – Wielka Wieś: Wydawnictwo inGraphic – studio reklamy i poligrafii Mateusz Indyka 2011

Tereny Modlnicy w powiecie krakowskim były już zamieszkałe w epoce brązu. Ale tak zamierzchłej przeszłości nie sięgają historie opowiedziane w tej książce. Poznajemy miejscowość na początku XIX wieku, gdy do dwóch istotnych w życiu społeczności lokalnej miejsc – kościoła i dworu – dołączyło trzecie – szkoła. Służyła ona dzieciom z Modlnicy oraz Tomaszowic, Modlniczki, Giebułtowa i Szyc, a także mieszkańcom tych wsi. Publikacja, powstała na bazie materiałów z kroniki szkoły, archiwalnych i współczesnych fotografii, uświadamia, jak ważną rolę odgrywała i odgrywa placówka oświatowa w małej miejscowości.


  2. Powrót do źródeł. Koncepcja wydawnictwa: Zbigniew Bajek, Adam Brincken. Kraków: (Museolab?) 2011

Książka diariusz, książka dokument. Zdjęcia, obrazy, zapiski. Wszystko bardzo subiektywne i oryginalne. Tak jak autorzy i ich prace: profesorowie i studenci Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Od 1996 roku odbywają podróże artystyczne po Polsce i reszcie Europy. Szukają wiedzy, wrażeń, natchnienia. I znajdują, czego Powrót do źródeł jest najlepszym dowodem.


  3. Podróż na Wschód. The Journey to the East (katalog). Białystok: Galeria Arsenał 2011

Katalog wystawy, która była prezentowana w 2011 roku w Białymstoku, potem w Kijowie, a rok później została pokazana w Krakowie. Składały się na nią prace młodych artystów 7 państw, do których, jadąc z Polski, należy się kierować na Wschód. Miała za zadanie stworzyć rodzaj artystycznego mostu komunikacyjnego między Polską, Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Prezentowane w wydawnictwie sylwetki artystów i przykładowe prace, uzupełniają artykuły wprowadzające w zagadnienia związane ze sztuką i przemianami, jakie zaszły w krajach objętych projektem.


Wszystkie nowości – czerwiec 2012

  1. Sto i pół. Opowieści z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Koncepcja książki: Małgorzata Szczurek. Kraków: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 2011.
  2. Powrót do źródeł. Koncepcja wydawnictwa: Zbigniew Bajek, Adam Brincken. Kraków: ( Museolab?) 2011.
  3. Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo. Red. Zofia Budrewicz, Marcin Kania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN 2006.
  4. Straty osobowe, cywilne i materialne zadane przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej w miejscowościach okołobabiogórskich w latach 1939-1945. Red. Marcin Leśniakiewicz. Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Zawoi 2009.
  5. 5 lat nowej Galerii Sztuki Polskiej XX wieku. Podsumowanie. Teksty: Anna Budzałek, Dominik Kuryłek, Światosław Lenartowicz. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011.
  6. Podróż na Wschód. The Journey to the East (katalog). Białystok: Galeria Arsenał 2011.
  7. Łatak Kazimierz, Dzieje parafii i kościoła Opieki Matki Bożej w Kamieniu. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce 2010.
  8. Strojnowska Dorota, Klocek Konstanty, Bracia Hniłkowie. Kraków: Księgarnia Akademicka 2008.
  9. Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej. Red. Stanisław Bukowiec. Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom” Stanisław Bukowiec 2010.
  10. Szkoła w Modlnicy ludzie i miejsca. Red. Agnieszka Janik i in. Modlnica – Wielka Wieś: Wydawnictwo inGraphic – studio reklamy i poligrafii Mateusz Indyka 2011