Aktualności

Regionalizmy w Małopolsce – relacja z konferencji w Miechowie

31 maja 2012 roku odbyła się w Miechowie konferencja pt. „Regionalizmy w Małopolsce. Szanse i wyzwania dla instytucji kultury w kształtowaniu i ochronie kultur lokalnych i regionalnych”. Konferencja została zorganizowana w ramach Małopolskiego Forum Kultury działającego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Wątkiem przewodnim konferencji były możliwości działania instytucji kultury z regionalistycznej perspektywy. Do tej problematyki uczestników wprowadził Radosław Kuś z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Regionaliści ziemi miechowskiej, Stanisław Piwowarski i Włodzimierz Barczyński, przedstawili lokalną perspektywę; Bartosz Kosiński z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji opowiadał o nowych możliwościach działania, jakie daje rozwój Internetu.
Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury mówił o grach planszowych jako narzędziach współczesnej edukacji regionalnej. Prezentacja nawiązywała do doświadczeń MIK-u w tym zakresie: gry rodzinnej „Pierścień św. Kingi”, przypominającej historię średniowiecznej Małopolski, oraz „Chłopskiej Szkoły Biznesu” – symulacyjnej gry ekonomicznej inspirowanej historią społeczno-gospodarczą Andrychowa powstałej we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Podczas konferencji przedstawione też zostały dobre praktyki lokalnych inicjatyw kulturalnych:
„Dzieci tradycji. Jarmark na Mogileńskim Podedworzu”, który przedstawił Piotr Harbaczewski z Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach,
„Szum we wsi Jawiszowice”, który przedstawiła Małgorzata Wójcik – dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach.