Bez kategorii

Wykład otwarty Pawła Jaskanisa w Międzynarodowym Centrum Kultury

W piątek, 25 maja o godz. 18.00 Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład Pawła Jaskanisa „Zarządzanie w instytucjach kultury – Muzeum Pałac w Wilanowie”. Przedstawi on problematykę zarządzania w instytucjach kultury na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie, którym kieruje od 10 lat. Wstęp wolny.

Paweł Jaskanis – historyk sztuki i archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Pracowni Konserwacji Zabytków, potem pracował w Departamencie Sztuki Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1996 roku został jednym z zastępców Generalnego Konserwatora Zabytków, a trzy lata później – szefem Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. Po likwidacji tej instytucji w 2002 roku wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, którym do dzisiaj zarządza. Jest również członkiem Rady Ochrony Zabytków, przewodniczącym Rady ds. Muzeów oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.