Aktualności

Biblioteka Sztuki poleca nowości

  1. Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola. Tekst do albumu: Danuta Kowalik-Dura, Vladimir Birgus, Jindřich Štreit. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.

Autor fotografii – Arkadiusz Gola – pochodzi z Rudy Śląskiej, pracuje w Zabrzu w redakcji „Dziennika Zachodniego”. Problemy Górnego Śląska zna z autopsji, rozumie ludzi, którym transformacja ustrojowa zabrała miejsca pracy, którym trudno odnaleźć się w życiu, którzy pociechy szukają w religii, topią smutki w alkoholu, by przeżyć – eksploatują nielegalne biedaszyby, których dzieci bawią się na smutnych podwórkach albo opuszczonych hałdach. Fotografuje ich od 20 lat. Zagląda do ich mieszkań, warsztatów, wychodzi z nimi na ulice, wysiaduje na progu familoków, bo, jak sam mówi, „spotyka tam ludzi szczerych, otwartych i prawdziwych w swoich codziennych zmaganiach”. Górny Śląsk w czarno-białej konwencji, na przełomie XX i XXI wieku, widziany oczami Arkadiusza Goli, pokazało w zeszłym roku Muzeum Śląskie w Katowicach. Album wraz z innymi publikacjami Bibliotece Sztuki MIK przekazało Muzeum. Dziękujemy.


  2. Reminiscencje Wysowej. Tekst: Elżbieta Wansacz. Gorlice: Drukarnia GLINIK Robert Huk 2011.

W Beskidzie Niskim, w powiecie gorlickim, leży Wysowa-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa. Od 1808 roku, kiedy to Urszula z Morszczynów Dębińska wybudowała tu pierwsze łazienki służące kąpieli w wodach mineralnych, aż do dzisiaj, po wysowskim deptaku przechadzają się kuracjusze. Jak wyglądała miejscowość, jej mieszkańcy i goście można zobaczyć na fotografiach zebranych w albumie przygotowanym przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Rodzina z Wysowej. Album ma wspomóc pamięć o dawnych latach i utrwalić łączność międzypokoleniową lokalnej społeczności. Fotografie w nim reprodukowane obejmują okres od lat trzydziestych do siedemdziesiątych ubiegłego wieku.


  3. Najlepsze dyplomy 2011 Akademii Sztuk Pięknych. Red. Jacek Miler. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2011.

Od 3 lat podsumowaniem kolejnego roku akademickiego w polskich Akademiach Sztuk Pięknych jest prezentacja i konkurs najciekawszych prac dyplomowych. To ogólnokrajowa impreza (biorą w niej udział uczelnie artystyczne z siedmiu miast), na którą przyjeżdżają do Gdańska studenci, wykładowcy i artyści związani z uczelniami. Dyplomy po raz ostatni poddawane są fachowej ocenie, a najlepszy z najlepszych otrzymuje Nagrodę Rektorów Akademii Sztuk Pięknych (plus honorarium). Katalog gdańskiej ASP prezentuje ostatnie, zeszłoroczne dokonania absolwentów, eksponowane w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Najmłodsza sztuka polska w najlepszym wydaniu!


Wszystkie nowości Biblioteki Sztuki:

  1. Arnheim Rudolf, Myślenie wzrokowe. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2011.
  2. Sztabiński Grzegorz, Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet. Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2011.
  3. Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Red. Wojciech Kłosowski. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 2011.
  4. Raj nieutracony, czyli o ogrodach. Tekst katalogu: Sonia Wilk. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
  5. Kieszonkowy leksykon młodych menadżerów kultury. Red. Marta Białek-Graczyk, Paulina Capała. Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 2011.
  6. Najlepsze dyplomy 2011 Akademii Sztuk Pięknych. Red. Jacek Miler. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2011.
  7. XVIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski „Pole Sztuki” 29.06–13.07.2008 r. w Rodowie. Idea katalogu: Mariusz Białecki. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Rzeźby 2008.
  8. Vivat Insita. Maria Wnęk – „malarka słynna po całym świecie”. Tekst katalogu: Sonia Wilk. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
  9. Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola. Tekst do albumu: Danuta Kowalik-Dura, Vladimír Birgus, Jindřich Štreit. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
  10.Reminiscencje Wysowej. Tekst: Elżbieta Wansacz. Gorlice: Drukarnia GLINIK Robert Huk 2011.
  11. Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Fot. w części monograficznej: Andrzej Krzemiński. Gdańsk: Wydział Architektury i Wzornictwa ASP 2004.
  12. W kadrze sceny. Scenografie teatralne Jerzego Skarżyńskiego. Tekst: Sylwia Ryś. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
  13. Gmina Niedźwiedź. Tekst: Stanisław Stopa. Niedźwiedź: Urząd Gminy w Niedźwiedziu 2011.
  14. Impresje Mikołowskie. 20. odsłona. Teksty: Joanna Szeligowska-Farquhar, Henryk Waniek. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
  15. Piecuch Andrzej, W dolinie rzeki Białej. Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej gminy Uście Gorlickie. Tom IV. Krosno: Oficyna Wydawnicza Apla 2010.
  16. Niechaj Małgorzata, Krakowskie Bractwo Kurkowe. Żywa tradycja. Płock: Muzeum Mazowieckie w Płocku 2003.
  17. Polskie art déco. Materiały drugiej sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Oprac. red. Zbigniew Chlewiński. Płock: Muzeum Mazowieckie w Płocku 2009.