Aktualności

Biblioteka Sztuki poleca nowości książkowe na marzec 2012

Z nowości Biblioteki Sztuki na marzec 2012

    1. Trwałość? Użyteczność? Piękno? Red. Agnieszka Zabłocka-Kos. Wrocław: Wydawnictwo VIA NOVA 2011.

Rzecz dotyczy architektury XX wieku w Polsce. Pytanie postawione w tytule i rozwinięte w artykule wstępnym: „Czy architektura XX wieku w Polsce była trwała, użyteczna i piękna?” autorstwa Agnieszki Zabłockiej-Kos, znajduje po części odpowiedź na kolejnych stronach książki. Historycy sztuki i architekci opisują budynki oraz założenia architektoniczne i pomnikowe, które powstały między 1918 a 1989 rokiem w różnych miastach Polski. Są też rozważania teoretyczne o metodologii i problemach badawczych związanych z architekturą tego okresu, którymi żywo interesują się ośrodki akademickie w Poznaniu.


    2. Kultura ludowa Górali Orawskich. Red. Urszula Janicka-Krzywda. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2011.

Książka jest 15. tomem serii „Biblioteki Górskiej”, a równocześnie drugą pozycją z cyklu wydawnictw zakrojonych na szerszą skalę, a dotyczących kultury ludowej Karpat. Kultura ludowa Górali Orawskich, podobnie jak wydana w 2010 roku Kultura ludowa Górali Babiogórskich, obejmuje tematy związane z miejscem zamieszkania, gospodarką, hodowlą, budownictwem ludowym, architekturą sakralną, rzemiosłem i sztuką ludową, strojem, kuchnią, medycyną ludową, obrzędami, demonologią i folklorem tej grupy etnicznej. Jest też rozdział poświęcony ruchowi regionalnemu i piśmiennictwu. Na podobnym schemacie będzie się opierała, zapowiadana już, trzecia część opowieści karpackich, tym razem dotycząca kultury ludowej Górali Spiskich.


    3. Zabielska Agnieszka, Architektura i sztuka zburzonego kościoła świętego Szczepana w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2011.

Dnia 12 października 1801 roku została odprawiona ostatnia msza św. w kościele św. Szczepana, który od XIII wieku stał na placu w obrębie murów obronnych Krakowa. Po tej uroczystości procesjonalnie, w asyście przedstawicieli zakonów i tłumnie zebranego ludu przeniesiono relikwie świętych z kościoła do świątyni Ojców Karmelitów Na Piasku. Tu bowiem parafia miała kontynuować swą pracę. Niedługo potem mury kościoła rozebrano, a wyposażenie…. Jego opisem i losami zajmuje się autorka książki, przedstawiając również historię i bogate życie religijno-kulturalne, które toczyło się przy kościele św.Szczepana.