Aktualności

Kultura – kapitał rozwoju regionalnego

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu Małopolskich Studiów Regionalnych – „Kultura. Przestrzeń rozwoju” poświęconemu kulturze oraz dziedzictwu kulturowemu w rozwoju regionu. Publikacja nawiązuje do ubiegłorocznej konferencji w Tyńcu, zorganizowanej w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w której kultura i dziedzictwo kulturowe są ważnymi elementami zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski.

Wśród autorów znaleźli się m.in.:

 • prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury;
 • senator Janusz Sepioł, członek SKOZK;
 • prof. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej;
 • Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie;
 • Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury;
 • o. Bernard Sawicki, opat Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu;
 • Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznym Miasta Krakowa;
 • Paweł Szlachta, prezes Zarządu Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET;
 • Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
 • Zbigniew Moździerz, główny specjalista ds. ochrony zabytków w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Małopolskie Studia Regionalne – to cykl wydawnictw, przygotowywanych w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, publikowanych od 2004 roku. Wydawnictwa są adresowane do akademickich, samorządowych, rządowych, biznesowych i eksperckich środowisk w kraju i za granicą oraz organizacji pozarządowych i instytucji o charakterze publicznym, a także do przedstawicieli Polski w strukturach Unii Europejskiej. Małopolskie Studia Regionalne mogą stanowić pomocne narzędzie do oceny kondycji regionów i perspektyw ich rozwoju, jak również być źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju regionalnego.