Aktualności

Z nowości Biblioteki Sztuki – październik 20111. Weiss Renata, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri. Stalowa Wola:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2009)

Album towarzyszył wystawie prac Wojciecha Weissa i jego żony Ireny (Aneri), która została zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w 2009 roku. Małżonkowie przez 42 lata swego pożycia razem tworzyli i organizowali wystawy. Pierwsza z wystaw odbyła się w 1926 roku, a ekspozycja zorganizowana w Stalowej Woli nawiązuje do tej koncepcji. Prezentowana twórczość pochodzi z kolekcji prywatnej, należącej do rodziny, rzadka to więc okazja, by się z nią zapoznać. A warto, zwłaszcza, że opracowaniem biografii, kalendarium życia i twórczości artystów zajęła się ich wnuczka – Renata Weiss. Uzupełniła też tekst zdjęciami pochodzącymi z rodzinnego albumu. Zostały tu też zaprezentowane prace rzeźbiarskie Wojciecha Weissa, w większości nieznane miłośnikom malarstwa tego twórcy.


2. W 225-lecie lokacji Miasta Podgórza i 100-lecie konsekracji kościoła św. Józefa w
Podgórzu. X Sesja Podgórska
. Kraków: Dom Kultury „Podgórze” 2010

Dom Kultury „Podgórze”, jeden z organizatorów corocznych Sesji Podgórskich, przekazał w darze BS kolejny zeszyt zawierający materiały z tych posiedzeń. To już X sesja, tym razem poświęcona Rynkowi Podgórskiemu, kościołowi i parafii św. Józefa, miejscu odlewnictwa w rozwoju cywilizacji, postaci budowniczego związanego z tą dzielnicą – Antoniemu Dostalowi oraz archiwaliom związanym z Podgórzem i przechowywanym w Archiwum Państwowym w Krakowie. Taki dobór materiałów miał zaakcentować rozwój i znaczenie tego miejsca w 225. rocznicę lokacji miasta Podgórza. Przypomnieć o jego początkach. Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania XIII Dzielnicą, a nawet modą na Podgórze.


3. Stefania Gurdowa. Klisze przechowuje się. Red. Agnieszka Sabor. Kraków: Fundacja Imago Mundi, Muzeum Etnograficzne – Gdańsk: Wydawnictwo czysty warsztat 2008

Kto przeoczył prezentację zdjęć Stefanii Gurdowej organizowaną w ramach Miesiąca Fotografii w 2008 roku, w Synagodze Kupa, niech sięgnie koniecznie po album, który jest czymś więcej niż katalogiem z wystawy. Jest wywołaniem pamięci o ludziach, już bez nazwisk, mieszkających gdzieś w przedwojennej Galicji, w okolicach Bochni, Dębicy, gdzie artystka miała swoją pracownię. Pozostał po niej zbiór 1200 szklanych negatywów, zapodzianych na strychu i dzięki temu ocalałych. Ten zbiór odzyskanych fotografii, których świetna jakość odpowiada klasie albumu, z każdą kartą pozwala wniknąć w twarz Innego. Zapis psychologiczny, obyczajowy, etnograficzny, socjologiczny. Chociaż odświętny,
odprasowany i wyszykowany na okoliczność utrwalenia swojego wizerunku z jak najlepszej strony – ale pełen znaczeń i przeżyć. Jak to dobrze, że „klisze przechowuje się”, choć czasem dopomaga temu przypadek.


Pozostałe nowości Biblioteki Sztuki:

1. Nowicki Wojciech, Stół, jaki jest. Wokół kuchni w Polsce. Kraków: Muzeum Etnograficzne m2011.
2. III Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego: Twórczo dla praw
człowieka.
Red. Joanna Klęczar. Oświęcim: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży 2010.
3. Urzędy i urzędnicy Podgórza. IX Sesja Podgórska. Kraków: Dom Kultury „Podgórze”
2009.
4. „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie. Red. Wojciech
Walamus, Marek Walczak, Joanna Wolańska. Kraków: Lettra-Graphic 2008.
5. Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację. Katalog wystawy.
Red. Józef A. Nowobilski. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 1997.
6. Smorąg Różycka Małgorzata, Ewangeliarz Ławryszewski. Kraków: Instytut Historii
Sztuki UJ 1999.
7. Sicari Antonio M., Księga wielkich świętych i założycieli. Kielce: Jedność 2008.