Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Ośrodku Rozwoju Edukacji

21–23 września 2011 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie dla nauczycieli: „Edukacja ekonomiczna w nowej podstawie programowej”.

Podczas szkolenia organizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE analizowano nie tylko kwestie formalne związane z wprowadzeniem do szkół nowej podstawy programowej, ale wypracowywano również pomysły na atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć (prowadzenie: Bartosz Majewski, SGH).

Skupiono się na edukacji ekonomicznej na różnych etapach kształcenia, roli inicjatywności i przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej oraz możliwościach i sposobach prowadzenia projektów edukacyjnych (prowadzenie: Agnieszka Mikina). W ramach jednego z modułów szkolenia została zaprezentowana i omówiona „Chłopska Szkoła Biznesu” – edukacyjna gra ekonomiczna inspirowana historią Małopolski. Została ona uznana za narzędzie dydaktyczne wpisujące się w nową podstawę programową i dające szerokie możliwości zastosowania w ramach obecnych w nowej podstawie programowej zajęć z zakresu „wiedzy o społeczeństwie”, „podstaw przedsiębiorczości” oraz „ekonomii w praktyce” (prowadzenie: Piotr Idziak, Sebastian Wacięga).