Aktualności

Wernalina, Kuba Woynarowski

12 – 26 sierpnia 2011r.
wernisaż: 12 sierpnia 2011r.
Zbiornik Kultury, ul. Zabłocie 23, Kraków

Pod tym specjalistycznym terminem kryje się nowa wystawa solowa Jakuba Woynarowskiego, będąca zarazem ostatnią wystawą w Zbiorniku Kultury.

Wernalina to hipotetyczny hormon wzrostu występujący w procesie wernalizacji – wyziębienia stymulującego kwitnienie roślin wieloletnich; brakujący element, którego istnienie nie zostało jeszcze potwierdzone przez naukowców.

Wystawa jest zbudowana wokół antagonistycznego zestawienia prac o charakterze ożywionym, organicznym, podmiotowym oraz tych nieożywionych, mechanicznych i przedmiotowych. Kod kolorystyczny (pomarańczowy – czarny) jest osią przenoszącą ciężar ekspozycji na pole estetyczno-wizualne. Artysta przyjął rolę kuratora, budując wystawę za pomocą nowego zestawienia prac, będących częścią zamkniętych cykli (Stilleben, Maszyny samotnicze, Historia ogrodów).

Przestrzeń ekspozycji funkcjonuje jako cielesna całość, gdzie sugerowane przez artystę środowisko naturalne spotyka się z cywilizacją techniczną. Oddany w grafikach i instalacjach świat materii ożywionej przenika się na zasadach chaotycznej symbiozy
z materią nieożywioną. Wernalina pojawia się w miejscu konfrontacji. Zapowiada prymat ciała – podmiotu w dobie porównywalnego do zamarzania rozwoju technologicznego.

Kurator: Piotr Sikora