Aktualności

ETNOmania na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski

Szlak Rzemiosła logotyp 223 x 108Kolejne spotkanie na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski odbędzie się 17 lipca 2011 r., w  Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w warsztatach rzemiosła i rękodzieła ludowego (garncarstwo, wikliniarstwo, bibułkarstwo, koronka klockowa, zabawkarstwo, bednarstwo, łyżkarstwo, malarstwo na szkle, haft, zielarstwo, plecenie wianków, ikonopisarstwo).

Szczegółowy program wydarzenia

Mat. organizatora