Aktualności

Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu

9 maja 2011 r., godz. 12:00
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu odbywającym się w ramach seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”, które jest wspólną inicjatywą kwartalnika „Autoportret” oraz Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Celem seminarium jest ukazanie przemian polskiego miasta z różnych perspektyw: kulturoznawczej, socjologicznej, architektonicznej i urbanistycznej. Cezurę roku 1989 traktujemy w sposób umowny, mając świadomość tego, że o części procesów społecznych, kulturowych i urbanistycznych nie można rozmawiać bez brania pod uwagę tego, co wydarzyło się w naszym kraju w poprzedzających 1989 rok dekadach. Jesteśmy przekonani o tym, że warto taki rodzaj wielowymiarowej refleksji podjąć, a zrozumienie ostatniego dwudziestolecia pozwoli nam na bardziej precyzyjne określenie sytuacji obecnej i projektowanie przyszłości, choćby na małą skalę.

Prof. Ewa Rewers
Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu

Bibliografia do seminarium

Organizatorzy:
Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni / Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Współpraca organizacyjna:
Koło Naukowe Studentów Socjologii WH AGH

Na wszystkie spotkania wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!