Aktualności

Rekomendacje MIK: konferencja Cyfrowe Muzea w Praktyce

27 października 2010 r., Warszawa
IX edycja konferencji z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie

Podczas konferencji zostanie omówiony proces digitalizacji 3D zbiorów muzealnych ze szczególnym uwzględnieniem m.in. technik skanowania, parametrów technicznych, ścieżek przetwarzania danych pozwalających na jak największą automatyzację procesu czy planowania logistycznego transportu obiektów z miejsc ich przechowywania do miejsc wykonywania pomiarów.

Poruszony zostanie również temat urządzeń do prezentacji multimedialnych w muzeach (m.in. wykorzystania monitorów LCD, monitorów wielkoformatowych Public Display, efektów homologicznych, projektorów czy folii prezentacji tylnej).

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wykładu i prezentacji dotyczących wirtualnych wystaw obiektów muzealnych tworzonych m.in. w oparciu o system ARCO.

W programie znalazła się także część poświęcona problemom regulacji prawnych, zostaną omówione m.in. zasady prowadzenia inwentarza muzealiów w kontekście informatyzacji.

Wśród prelegentów są się prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński z Uniwersytetu Łódzkiego, dr inż. Robert Sitnik z Politechniki Warszawskiej, Tomasz Sepioło (SOLIX), dr hab. inż. Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Kamil Zeidler z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jan Maćkowiak (dyr. Muzeum w Szreniawie) i dr Wojciech Wiza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Udział w konferencji jest płatny. Szczegółowy program przedsięwzięcia i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie organizatora – Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

Małopolski Instytut Kultury, realizujący projekt Wirtualne Muzea Małopolski, jest patronem konferencji.