Aktualności

Rekomendacje MIK: V Kongres Obywatelski

Warszawa
23 października 2010 r.

„IDEA POLSKI XXI w.” to hasło V Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 23 października 2010 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.00-17.00.

Ostatnie dwadzieścia lat pokazało, że my, Polacy, indywidualnie potrafimy sobie radzić bardzo dobrze, natomiast znacznie gorzej idzie nam z działaniami zbiorowymi. Tymczasem wyzwania, jakie czekają Polskę w następnym dwudziestoleciu, wymagają zdecydowanej poprawy myślenia i działania zbiorowego. Dlatego obok kwestii szczegółowych warto też stawiać pytania zasadnicze: jak powinna wyglądać Polska w XXI wieku? Jakim społeczeństwem chcielibyśmy być? Jaki kierunek rozwoju przyjąć? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas debaty kongresowej.

Na V Kongresie Obywatelskim obecne będą po raz pierwszy polskie think-tanki, czyli centra myśli o sprawach publicznych i środowiska ideotwórcze. W rzędzie stoisk swe wizje Polski XXI wieku prezentować będą: Centrum im. Adama Smitha, Instytut Spraw Publicznych, Zielony Instytut, Krytyka Polityczna, Teologia Polityczna, Res Publica Nowa, Kultura Liberalna, Liberte, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Polish Professionals in London, Kongres Kobiet oraz Warsztaty Analiz Socjologicznych. Na specjalnych posterach wyeksponowane będą główne elementy tych wizji, ułatwiając nawiązanie bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami tych ośrodków.

W wersji pełnej wizje te będą dostępne dla wszystkich uczestników Kongresu w postaci książki pt. „W poszukiwaniu wizji Polski XXI wieku – Forum Idei”, która znajdzie się w materiałach kongresowych.

Główna część debaty będzie toczyła się na 10 sesjach tematycznych.

Wstęp wolny!

Więcej informacji (strona kongresu)

Partner:
Małopolski Instytut Kultury