Aktualności

Wolontariat w XII MDDK

Przy realizacji tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego współpracujemy z ponad 50-osobową grupą wolontariuszy.

Studenci i absolwenci krakowskich uczelni (Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego), młodzież z Gimnazjum w Proszowicach oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej będą współpracować z Małopolskim Instytutem Kultury przy obsłudze punktów informacyjnych.
W ramach przygotowań do udziału w XII MDDK wolontariusze uczestniczyli w spotkaniach dotyczących organizacji wydarzenia oraz realizacji poszczególnych punktów programu.

Wolontariusze – ubrani w czerwone koszulki MIK będą czekać na Państwa w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.