Aktualności

Polskie polityki pamięci

17 maja 2010 r., godz. 18.15

Biblioteka Sztuki zaprasza na wykład poświęcony problemom kształtowania obrazów przeszłości w najnowszych tekstach polskiej kultury.

Jak literatura, film i przekazy medialne mogą wpływać na zbiorową pamięć? Czy mit historyczny powstaje samorzutnie? Do czego można go wykorzystać? Na spotkaniu zastanowimy się nad (post)zależnością polskiej kultury od minionych traum oraz nad wzajemnymi wpływami kultury i polityki. Spróbujemy zobaczyć, jak i po co władza, kultura (zwłaszcza masowa) i media odwołują się – na przykład – do wydarzeń II wojny światowej, jaka jest siła obrazu powstania warszawskiego i co znaczy dziś słowo "Katyń". O problemach kształtowania obrazów przeszłości w najnowszych tekstach polskiej kultury opowie Maria Kobielska, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ ( na zdjęciu).

Spotkanie poprowadzi Paweł Brożyński.