Aktualności

Postfeminizm i polska kultura popularna

17 marca 2010, godz. 18.00

Biblioteka Sztuki. Spotkania zaprasza na wykład Samuela Nowaka o postfeminizmie, kulturze popularnej i konserwatywnej modernizacji. Spotkanie poświęcone politykom płci w polskiej kulturze popularnej.

W jakim stopniu jest ona postfeministyczna, jak buduje swoją relację z feminizmem oraz wpisuje się w kontekst lokalnej, konserwatywnej modernizacji? Czy rzeczywiście zdobycze akademickiego feminizmu (gender studies, teoria queer) mogą być pomocne w analizie rodzimej pop kultury? Analiza fragmentów filmu Lejdis, nowego wizerunku Agnieszki Chylińskiej czy strategii reklamowej Partii Kobiet będzie służyć próbie odpowiedzi na te pytania.

Samuel Nowak – doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, studiował także na Universiteit Antwerpen oraz King’s College London. Interesuje się teorią mediów oraz kultury popularnej w perspektywie kulturoznawczej. Stypendysta m.in. Tokyo Foundation, Rektora UJ, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi Maria Kobielska – doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Współredaguje E-SPLOT, pochodzi ze Śląska, interesuje się literaturą najnowszą w perspektywie antropologiczno-kulturowej, a zwłaszcza politykami pamięci.

Spotkanie współorganizuje Fundacja SPLOT.