Relacja z konferencji „Cyfrowość bibliotek i archiwów”

Warszawska konferencja dała przegląd działań na tym polu polskich bibliotek akademickich, cyfrowych, polskiej i czeskiej książnicy narodowej (Marie Balikova), Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Narodowego w Warszawie.
Jednym z najczęściej wysuwanych problemów była standaryzacja opisu obiektu. Stąd w dyskusji końcowej pojawiły się głosy za powołaniem instytucji koordynującej działania wszystkich jednostek digitalizujących zbiory.
Czytelnik poruszający się po wirtualnych zasobach tych placówek to aktywny użytkownik wiedzy. Współtworzy cyfrowe repozytoria poprzez komentarze dopowiadające – projekty „The Commons” (Agnieszka Koszowska), „Knowledge maps – Mapy wiedzy” (dr Yaacov Lozowick), czy udział w projekcie „Historia i Media” (Marcin Wilkowski).
Przedstawione analizy zachowań i potrzeb użytkowników portali cyfrowych ujawniły konieczność uproszczenia i ujednolicenia języków wyszukiwawczych, umożliwienia integracji wyszukiwań w sieci, a przez to zwiększenia dostępności skarbnic bibliotek, archiwów i muzeów.

Konferencję zorganizowała Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przy współpracy Biblioteki Narodowej i wsparciu Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.