Relacja z warsztatu 1. w ramach projektu „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie”

Na te wszystkie pytania odpowiedź poznaliśmy na pierwszych warsztatach dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie”. Mimo niesprzyjającej aury na miejsce spotkania dotarli przedstawiciele czterech z sześciu zakwalifikowanych do projektu szkół. Poznaliśmy historię pojawienia się Łemków w Karpatach, skomplikowane stosunki polsko-łemkowskie oraz złożoność relacji wewnątrz samej społeczności łemkowskiej. Lektura wspomnień Łemków, którzy przeżyli Akcję „Wisła” pozwoliła zrozumieć odczucia przedstawicieli tej mniejszości względem grupy większościowej.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła Patrycja Trzeszczyńska – doktorantka na Wydziale Historycznym UJ, asystent w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, specjalizująca się w kulturowej autoprezentacji Łemków

Następny warsztat z cyklu planowany jest na 17 listopada 2009 (wtorek).

Zapraszamy!

Kontakt:

mail  Alicja Sułkowska-Kądziołka
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 41