Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie

Szkołom uczestniczącym w projekcie proponujemy:

  • Warsztaty dla nauczycieli (planowanych jest 5 warsztatów instruktażowych) – 2 warsztaty w 2009 r. i 3 warsztaty w 2010 r.
  • Prezentację multimedialną poświęconą historii Łemków, ich kulturze i tradycjom. W okresie od października 2009 r. do stycznia 2010 r. eksperci MIK zaprezentują ją w szkołach zakwalifikowanych do udziału w programie.
  • Materiał edukacyjny – nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymają specjalny pakiet edukacyjny poświęcony Łemkom.

Więcej


Małopolska Wielu Kultur

Kontakt:

mail Alicja Sułkowska-Kądziołka
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 41