XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. „Budujemy dwór” w Pisarach

Celem pierwszych zajęć była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: co wiemy o Pisarach? Uczestnicy wraz z prowadzącymi starali się usystematyzować swoją wiedzę na temat historii wsi i istniejących tam zabudowań. Gimnazjaliści zapoznali się z herbami rodów związanych z tą miejscowością i uczestniczyli w prezentacji zabudowań dworskich i ich funkcji. Na zakończenie uczniowie podzielili się na trzy grupy:

  • historyków, mających za zadanie zgłębić historię wsi Pisary,
  • geografów, których zadaniem będzie stworzenie map wsi:  współczesnej i historycznej,
  • budowniczych, zajmujących się rekonstrukcją nieistniejącego dziś dworu.

Młodzież bardzo entuzjastycznie podeszła do zadań, czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania, które odbędą się 18 i 25 kwietnia
2009 roku w znajdującym się w Pisarach lamusie.

Kontakt:

mail   Anna Miodyńska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 17