Muzeum wobec wyzwań współczesności

Muzeum jako sytuacja twórcza, muzeum jako przybytek muz, muzeum w procesie budowania tożsamości – to niektóre z haseł, na których owe wizje się opierają. Misja, credo, wiarygodność instytucji muzealnej zostały podczas spotkania zestawione z ewolucją funkcji muzeum jako miejsca, w którym to obiekt jest w centrum uwagi, poprzez aktywizację aż do zwiększenia roli zwiedzającego muzeum do samodzielnego interpretatora i twórcy kolekcji.
Podczas seminarium zaprezentowaliśmy muzeobloga – branżowe narzędzie ułatwiające wymianę myśli i doświadczeń, a także muzealne wydarzenia i projekty realizowane przez Małopolski Instytut Kultury.

Program seminarium:
„Od białego sześcianu do partycypacji” – Janusz Byszewski, Kurator Laboratorium Edukacji Twórczej CSW w Warszawie
„Czy Muzeum Pałac w Wilanowie jest nowoczesnym muzeum?” – Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
„Muzeum. Przestrzeń do myślenia. (Raport z pierwszego roku reformy MEK w Krakowie)” – Antoni Bartosz, Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie

W seminarium wzięło udział trzydzieści osób, byli to pracownicy krakowskich i małopolskich muzeów.

Zapraszamy do czytania relacji i komentowania na www.muzeoblog.org