Do czego służy park?

W Szkole Podstawowej nr 47 przy ulicy Myśliwskiej 64 odbędzie się otwarte spotkanie, podczas którego przedstawiona zostanie prezentacja rozwiązań urbanistycznych podobnych terenów w Europie.

27 listopada oraz 4 grudnia 2008 roku odbędą się warsztaty poświęcone wypracowaniu konkretnych pomysłów na zagospodarowanie terenu zielonego przy osiedlu Lipska.

Uczestnicy, przy wsparciu architektów, stworzą na podstawie własnych doświadczeń i oczekiwań propozycje urządzenia parku. (Nie będą potrzebne żadne umiejętności z dziedziny projektowania!)
Zapraszamy także rodziców z dziećmi powyżej 7 lat, dla których przygotowaliśmy warsztaty z instruktorem edukacji przestrzennej.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 26 listopada 2008 r.

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47, w godzinach 8.00-16.00
tel.: (0 12) 653 21 45

W styczniu i lutym 2009 roku koncepcje wypracowane podczas warsztatów zostaną pokazane na wystawie. Po zaprezentowaniu koncepcji odbędzie się otwarta debata na temat funkcji i zagospodarowania parku.

Realizatorami projektu są:
Rada Dzielnicy XIII
Małopolski Instytut Kultury

Kontakt:

mail  Anna Miodyńska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 17