Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Kraków: Dostawa i instalacja kompleksowego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Regionalnej Pracowni Digitalizacji dla projektu Wirtualne Muzea Małopolski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 148908 – 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

data zamieszczenia ogłoszenia: 8 czerwca 2011

znak sprawy: 148908 – 2011