1) Zadanie nr 1 – stworzeniu strony internetowej wraz z modułem aplikacji mobilnej;

2) Zadanie nr 2 – produkcji materiałów filmowych.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia ogłoszenia: 09.04.2018

znak sprawy: 541913-N-2018

Załącznik nr 5b (poprawiony)

data zamieszczenia: 13.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia: 12.04.2018

Informacja o zmianie SIWZ

data zamieszczenia: 12.04.2018

Odpowiedzi na pytania

data zamieszczenia: 16.04.2018

Odpowiedzi na pytania I

data zamieszczenia: 17.04.2018

Informacja o procedurze odwróconej

data zamieszczenia: 18.04.2018

Odpowiedzi na pytania II

data zamieszczenia: 18.04.2018

Informacja z otwarcia ofert

data zamieszczenia: 20.04.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data zamieszczenia: 15.05.2018